Pálení laserem

Svařované trubky

Trubky, které tvoří základní sortiment každého velkoobchodu s hutním materiálem, se vyrábějí z různého materiálu pomocí různých technologií. Na trhu tak seženete trubky nerezové i ocelové, tenkostěnné i silnostěnné trubky, dlouhé i krátké. Díky moderní technologii se trubky dají poměrně rychle a snadno upravit tak, aby vyhovovaly konkrétním přáním a požadavkům zákazníků. Základní dělení trubek ale spočívá ve způsobu jejich výroby, trubky proto rozlišujeme bezešvé a svařované.

Svařované trubky jsou využívanější pro konstrukční účely nebo pro menší vnitřní přetlaky. Svařované trubky vyrábějí skružením ocelových plechů a svařením podélným svarem. Podle následně použité technologie se rozlišují svařované trubky hladké, přesné tažené za studena a kalibrované.

Podélně svařované hladké

K výrobě svařovaných hladkých ocelových trubek se používají ocelové pásy válcované buď za tepla, nebo za studena. Téměř dokonalý svár s téměř nepostřehnutelným přechodovým pásmem vznikne při svařování díky vysokofrekvenčnímu proudu s indukčním přenosem proudu na povrch trubky. Jaká bude povrchová úprava trubek, záleží především na zákazníkovi, zda chce trubky žíhané či nežíhané, nebo s pozinkovaným povrchem.

Podélně svařované kalibrované

PicturePro výrobu podélně svařovaných kalibrovaných trubek se používají mořené, pozinkované a pohliníkované ocelové pásy. Po svaření ocelových pásů, které probíhá na svařovací lince stejnosměrným proudem odporově, dochází ke kalibrování. Kalibrování se provádí za studena v lince, čímž se dosahuje vysoké rozměrové přesnosti.

Kalibrované podélně svařované trubky se uplatňují v nábytkářském i automobilovém průmyslu.

Tažené za studena přesné

Dalším typem jsou svařované ocelové trubky tažené za studena. Tento typ se používá v případě, kdy je požadována vyšší přesnost rozměrů a jsou kladeny také vyšší požadavky na kvalitu povrchu. Trubky tažené za studena se vyrábí z trubek, které byly svařeny vysokofrekvenčním či stejnosměrným proudem. Poté dochází k samotnému tažení za studena. Čím více tahů se provede, tím se dosáhne vyšší kvality.

FAVEX, s.r.o.Svařované trubky - stav skladu

Velkoobchod FAVEX, s.r.o. se prodejem hutního materiálu zabývá už dvacet let, během kterým si v tomto oboru vydobyla velmi dobré postavení. Ve skladech této společnosti se nachází více jak 1000 položek, mezi kterými se vyskytují i ocelové svařované trubky různých rozměrů.