Trubky, které tvoří základní sortiment každého velkoobchodu s hutním materiálem, se vyrábějí z různého materiálu pomocí různých technologií. Na trhu tak seženete trubky nerezové i ocelové, tenkostěnné i silnostěnné trubky, dlouhé i krátké. Díky moderní technologii se trubky dají poměrně rychle a snadno upravit tak, aby vyhovovaly konkrétním přáním a požadavkům zákazníků. Základní dělení trubek ale spočívá ve způsobu jejich výroby, trubky proto rozlišujeme bezešvé a svařované.

Svařované trubky jsou využívanější pro konstrukční účely nebo pro menší vnitřní přetlaky. Svařované trubky vyrábějí skružením ocelových plechů a svařením podélným svarem. Podle následně použité technologie se rozlišují svařované trubky hladké, přesné tažené za studena a kalibrované.

Podélně svařované hladké

K výrobě svařovaných hladkých ocelových trubek se používají ocelové pásy válcované za tepla. Téměř dokonalý svár s téměř nepostřehnutelným přechodovým pásmem vznikne při svařování díky vysokofrekvenčnímu proudu s indukčním přenosem proudu na povrch trubky. Jaká bude povrchová úprava trubek, záleží především na zákazníkovi, zda chce trubky žíhané či nežíhané, nebo s pozinkovaným povrchem.

Podélně svařované kalibrované

Pro výrobu podélně svařovaných kalibrovaných trubek se používají mořené, pozinkované a pohliníkované ocelové pásy. Po svaření ocelových pásů, které probíhá na svařovací lince stejnosměrným proudem odporově, dochází ke kalibrování. Kalibrování se provádí za studena v lince, čímž se dosahuje vyšší rozměrové přesnosti.

Kalibrované podélně svařované trubky se uplatňují v nábytkářském i automobilovém průmyslu.

Tažené za studena přesné

Dalším typem jsou svařované ocelové trubky tažené za studena. Tento typ se používá v případě, kdy je požadována vyšší přesnost rozměrů a jsou kladeny také vyšší požadavky na kvalitu povrchu. Trubky tažené za studena se vyrábí z trubek, které byly svařeny vysokofrekvenčním či stejnosměrným proudem. Poté dochází k samotnému tažení za studena.

Společnost FAVEX, s.r.o., působí na trhu jako velkoobchod s hutním materiálem už od roku 1994. Provozovna společnosti v Buchlovicích disponuje v současné době moderními zateplenými skladovými halami o rozloze 10 000 m2. Přímo ze skladu je k okamžitému odběru přes 1500 aktivních položek hutního materiálu.

Společnost má od roku 2005 zavedený a certifikovaný systém jakosti, který splňuje požadavky normy EN ISO 9001:2015.

Kromě hotových výrobků nabízí společnost FAVEX také služby v oblasti  přesného dělení hutního materiálu na moderních CNC strojích, pálení trubek, tyčí, jeklů/konstrukčních profilů na moderním3D laserovém pálicím stroji Bystronic FL300.

Společnost zajišťuje i flexibilní dopravu hutního materiálu a výrobků k zákazníkovi.

Navštivte FAVEX

FAVEX – Velkoobchod s hutním materiálem
 
Nezávazná poptávka on-line

Nová poptávková aplikace